Your Translation Krystyna Wieszczek
pokonać bariery językowe
English | Translation Services | Your Translation   Español | Traducciones Your Translation   Português | Tradução Your Translation
Usługi - tłumaczenie ustne i pisemne

Żaden projekt nie jest zbyt duży ani zbyt mały!Your Translation Krystyna Wieszczek wykonuje:

          » Tłumaczenia z języka

- angielskiego na polski,
- hiszpańskiego na angielski,
- hiszpańskiego na polski,
- polskiego na angielski,
- polskiego na hiszpański,
- portugalskiego na angielski,
- portugalskiego na hiszpański,
- portugalskiego na polski,


          » Korektę tekstów,

 
          » Tłumaczenie


Uwaga

Tłumaczenie tekstów przeznaczonych do publikacji poddawane jest dodatkowej korekcie polskiego/brytyjskiego/hiszpańskiego tłumacza lub korektora współpracującego z Your Translation. W miarę potrzeb i możliwości korzysta się ze wsparcia pracowników naukowych i specjalistów z dziedzin technicznych.|

Tłumaczenie "certified translation"

Tłumaczenie dokumentów akceptowane przez brytyjskie instytucje. Tłumacznie takich dokumentów, jak akty urodzenia i małżeństwa, dyplomy, świadectwa, zaświadczenia, wnioski i inne pisma urzędowe i firmowe.

Tłumaczenie literackie i naukowe

Tłumaczenie artykułów naukowych przeznaczonych do publikacji na konferencjach i w magazynach, przekład fikcji i literatury faktu - opowiadań, powieści, biografii, książek dla najmłodszych itp.

Tłumaczenie techniczne

Tłumaczymy takie teksty, jak: specyfikacje techniczne, instrukcje obsługi maszyn, urządzeń, sprzętu RTV i AGD, karty charakterystyki materiałów, opisy produktów, etykiety, karty dań i inne. 

Tłumaczenie materiałów reklamowych

Tłumaczenie tekstów marketingowych, promocyjnych i informacyjnych różnego typu, na przykład prezentacji firm, stron internetowych, katalogów, broszur, ulotek, reklam, przewodników turystycznych itp.

Tłumaczenie tekstów ogólnych

Tłumaczenie tekstów niespecjalistycznych wszelkiego typu, na przykład korespondencji firmowej i prywatnej, CV, listów motywacyjnych itp.

Tłumaczenie audiowizualne

Napisy do filmów i innych materiałów audiowizualnych, tłumaczenie, transkrypcja. 
 

Cennik

Prosimy o kontakt, aby uzyskać szybką i bezpłatną wycenę.
  


Kontakt

Tel.: 0044 (0)7845039579
Email: info@yourtranslation.co.uk


Strona główna Tłumaczenia i cennik Realizacje O nas Kontakt